Gjymtimi gjenital femëror nganjëherë quhet edhe synet.

Synet ka edhe tek burrat. Gjatë synetit tek burrat bëhet heqja e lafshëspenisit.

Tek vajzat dhe gratë bëhet heqja e klitorit, nganjëherë edhe e pjesëve të buzëve të brendshme gjinore. Nganjëherë qepen edhe buzët gjinore së bashku. Ndonjëherë bëhet edhe qepja e hyrjes së vaginës. Prandaj, nocioni „gjymtim“ përshkruan, çfarë ndodh në të vërtetë.

Gjymtimi gjenital femëror vazhdon të kryhet edhe në shumë vende në Afrikë dhe disa vende në Azi. Gratë nga familja ose komuniteti e bëjnë këtë, kur vajzat janë ende të vogla.

Gjymtimi gjenital femëror është një shkelje e të drejtave të njeriut. Ai është në Evropë i ndaluar me ligj. Njerëzit, të cilët gjymtojnë pjesët gjenitale të vajzave apo grave, mund të dënohen me burgim.

Organizata Botërore e Shëndetësisë dallon lloje të ndryshme të gjymtimit gjenital femëror:

 • një heqje e pjesshme ose e plotë e  klitorit  (Tip 1)
 • një heqje e pjesshme ose e plotë e klitorit dhe e buzëve gjinore  (Tip 2)
 • një qepje bashkë e buzëve gjinore, ku gjatë kësaj lihet vetëm një hapje e vogël, me qëllim që urina dhe gjaku të nxirren jashtë nga trupi (Tip 3)
 • të gjitha ndërhyrjet e tjera të dëmshme në organet seksuale të dukshme të gruas, për shembull shpimi, prerja, kruarja dhe djegia.
Gjymtimi gjenital femëror - Tipi 1: klitori është hequr.
Gjymtimi gjenital femëror - Tipi 2: buzët gjenitale janë hequr.
Gjymtimi gjenital femëror - Tipi 3: buzët gjenitale janë qepur së bashku.

Gjymtimi gjenital femëror është i rrezikshëm për shëndetin e vajzave dhe grave.

Pasoja të drejtpërdrejta të gjymtimit gjenital mund të jenë:

 • dhimbje të mëdha
 • temperaturë
 • gjakderdhje të rënda, të cilat mund të çojnë deri në vdekje
 • dëmtimi i organeve të tjera
 • frikë e madhe, traumë
 • infeksione në pjesët gjenitale apo edhe në gjithë trupin
 • tetanos
 • infektim me HIV ose IST-ë të tjera
 • dhimbje gjatë urinimit
 • Pasojat për vajzat gjatë pubertetit dhe më vonë në jetë si të rritura mund të jenë:
 • dhimbje gjatë  ciklit menstrual  dhe gjatë  urinimit
 • formimi i shenjave
 • një  lindje  e dhimbshme dhe e ndërlikuar për nënën dhe fëmijën
 • fistulat
 • jopjellori
 • marrëdhënie seksuale  të dhimbshme dhe dëshirë seksuale, të pakët
 • depresion dhe sëmundje të tjera mendore

Organizata të ndryshme ju këshillojnë, nëse është bërë ndaj jush gjymtimi gjenital femëror ose nëse keni frikë se kjo gjë mund t’ju ndodhte:
Për shembull këtu:

Përkthejeni këtë tekst në
Mbyll

Fjalori dhe përkthimet

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma