Buzët gjinore

Lëkura që mbron vaginën, klitorin dhe vrimën e jashtme të uretrës. Gratë kanë dy palë buzë gjinore. Buzët gjinore të jashtme mbulohen me qime dhe janë më të trasha, buzët e brendshme gjinore nuk mbulohen me qime dhe janë më të holla.

Labia

Skin that protects the vagina, clitoris and urinary meatus. Women have 2 pairs of labia. The outer labia are covered with hair and are thicker, the inner labia are not covered with hair and are thinner.