Vagina

Pjesa e organeve seksuale të brendshme të një gruaje. Vagina lidh mitrën me pjesën e jashtme të trupit. Gjatë marrëdhënies seksuale, penisi futet në vaginë. Foshnjet lindin nëpërmjet vaginës.

Vagina

Part of the inner sexual organs of a woman. The vagina connects the uterus with the outside of the body. During sexual intercourse, the penis enters the vagina. Babies are born through the vagina.