Ju lutem na tregoni ç'mendoni është e mirë dhe jo e mirërreth Zanzu.de. Idetë dhe sugjerimet tuaja janë të mirëpritura gjithashtu. Do të përpiqemi t'i kemi parasysh sugjerimet tuaja sa më shumë të jetë e mundur.

Për pyetje personale rreth temave që trajtojmë, ju mund të kontaktoni me një këshilltar.

Nëse komentet tuaja kërkojnë një përgjigje, do t'ju përgjigjemi sa më shpejt të jetë e mundur. Ne mund të përgjigjemi në gjermanisht ose anglisht.

zanzu@bzga.de

Përkthejeni këtë tekst në
Mbyll

Fjalori dhe përkthimet

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma