Këtu ju gjeni informacione kontaktimi të agjensive të konsultimit afër vendit ku jetoni. Ju mund t´i filtroni kontaktet sipas themës.

Në rast se ju dëshironi një konsultim në një gjuhë tjetër dhe jo në gjermanisht, atëherë pyesni më mirë tek agjensia e konsultimit, nëse këshillueset dhe këshilluesit flasin edhe gjuhë të tjera përveç gjermanishtes.

Zornröschen e.V. - Verein gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen
+49 (2161) 208886
Zornrot e.V. - Beratung, Information und Fortbildung bei sexualisierter Gewalt gegen Mädchen und Jungen
+49 (40) 7217363
Zündfunke e.V. - Verein zur Prävention und Intervention zu sexuellem Missbrauch an Kindern und Frauen
+49 (40) 8901215
Zweckverband Diakonisches Werk Waldeck Frankenberg
05631 913256
Zweckverband Diakonisches Werk Waldeck Frankenberg
05631 913256
Përkthejeni këtë tekst në
Mbyll

Fjalori dhe përkthimet