Këtu ju gjeni informacione kontaktimi të agjensive të konsultimit afër vendit ku jetoni. Ju mund t´i filtroni kontaktet sipas themës.

Në rast se ju dëshironi një konsultim në një gjuhë tjetër dhe jo në gjermanisht, atëherë pyesni më mirë tek agjensia e konsultimit, nëse këshillueset dhe këshilluesit flasin edhe gjuhë të tjera përveç gjermanishtes.

ADiBE Netzwerk Hessen - Antidiskriminierungsberatung in der Bildungsstätte
069 56 000 244
AGIT - Anlaufstelle sexualisierte Gewalt in Tübingen
+49 (7071) 79 111 00
Përkthejeni këtë tekst në
Mbyll

Fjalori dhe përkthimet