Ndalohet me ligj

Nëse një veprim ndalohet me ligj, ligji thotë që nuk duhet ta bëni. Është një shkelje penale. Nëse kryeni një veprim që ndalohet me ligj, mund të ndëshkoheni.

Forbidden by law

If an action is forbidden by law, the law says that you must not do it. It is a criminal offence. If you commit an act that is forbidden by law, you may be punished.