Забранено със закон

Ако дадено действие е забранено със закон, това повелява то да не се прави. То представлява криминално престъпление. Ако извършите действие, забранено от закона, може да бъдете наказан.

Forbidden by law

If an action is forbidden by law, the law says that you must not do it. It is a criminal offence. If you commit an act that is forbidden by law, you may be punished.