Закон

Правила, според които имате право да вършите нещо или не. Всяка държава има различно законодателство. Ако нарушите закона, може да бъдете наказан (може да ви бъде наложена парична глоба и дори да влезете в затвора).