Kanun

Yapabileceklerinize ve yapamayacaklarınıza karar veren kurallar. Her ülkenin farklı yasaları vardır. Yasayı çiğnerseniz, cezalandırılabilirsiniz (para cezası ödemeniz, hatta hapse girmeniz söz konusu olabilir).

Law

Rules which decide what you may and may not do. Every country has different laws. If you break the law, you may be punished (you may have to pay money or even go to prison).