Zanzu е създаден от BZgA  (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung), Германския федерален център за здравно образование и от Sensoa, Фламандския експертен център за сексуално здраве.

BZgA е специализиран орган, част от портфолиото на Германското федерално министерство на здравеопазването. Той отговаря за здравното образование и здравните кампании от страна на федералното правителство. Освен това BZgA е и център за сътрудничество на СЗО Европа  (Регионално представителство на Световната здравна организация за Европа) в областта на сексуалното и репродуктивното здраве.

Sensoa е официалната партньорска организация на Фламандското министерство на социалните грижи, общественото здраве и семейството и осъществява политиката на фламандското правителство по отношение на сексуалното здраве.

Съдържанието в настоящия уебсайт е одобрено от международен консултативен съвет, сформиран от европейски експерти в областта на сексуалното и репродуктивното здраве, включително и от представители на СЗО.

Преведете този текст на
Затвори

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ

За професионалисти

Как да говорим с клиентите за сексуалното здраве? Как Zanzu може да помогне при консултиране и в клас? Намерете отговорите тук.

Повече информация за професионалисти