Projekt Zanzu jest tworzony przez BZgA (niemiecka Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung), niemieckie Federalne Centrum Edukacji Zdrowotnej oraz ośrodek Sensoa, flamandzkie centrum wiedzy o zdrowiu seksualnym.

BZgA jest specjalistycznym   urzędem niemieckiego federalnego ministerstwa zdrowia. Centrum to odpowiada za edukację zdrowotną i działania w zakresie promowania zdrowia w imieniu rządu federalnego. BZgA jest również centrem kolaboracyjnym Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) d/s zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego (Regionalnym Europejskim Biurem WHO).

Sensoa jest oficjalną organizacją partnerską flamandzkiego ministerstwa d/s opieki społecznej, zdrowia i rodziny. Ośrodek wdraża politykę rządu flamandzkiego w zakresie zdrowia seksualnego.

Treść niniejszej strony została zaakceptowana przez międzynarodowy zespół doradczy złożony z europejskich ekspertów w dziedzinie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w tym przedstawicieli Światowej Organizacji Zdrowia.

Tłumaczenie tekstu na
Zamknij

Słownik i tłumaczenia

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc

Dla profesjonalistów

Jak rozmawiać o zdrowiu seksualnym z klientami? Jaki wpływ Zanzu może mieć na porady i zajęcia? Dowiesz się tego tutaj.

Więcej informacji dla profesjonalistów