Përdhunimi

Detyrimi i dikujt për të pasur kontakt seksual me penetrim. Përdhunimi ndalohet me ligj.

Vergewaltigung

Jemanden zu einem sexuellen Kontakt mit Eindringen zwingen. Vergewaltigung ist gesetzlich verboten.