Përdhunimi

Detyrimi i dikujt për të pasur kontakt seksual me penetrim. Përdhunimi ndalohet me ligj.

Rape

Coercing someone into having sexual contact with penetration. Rape is forbidden by law.