Verkrachting

Iemand dwingen tot seksueel contact met penetratie. Verkrachting is strafbaar.

Rape

Coercing someone into having sexual contact with penetration. Rape is forbidden by law.