Изнасилване

Заставяне на някой да има полов контакт с проникване. Изнасилването е забранено по закон.

Rape

Coercing someone into having sexual contact with penetration. Rape is forbidden by law.