Dëshira seksuale

Ndjenja e dëshirës për të bërë seks. Dikush mund të ndjejë dëshirë seksuale, pa qenë i eksituar seksualisht në mënyrë të dukshme.