Dorință sexuală

Sentimentul de a dori să întrețineți relații sexuale. O persoană poate simți dorință sexuală fără a fi vizibil excitată.

Sexual desire

The feeling that you would like to have sex. Someone can feel sexual desire without visibly being sexually aroused.