Partnerët në një marrëdhënie nuk janë 2 persona identikë. Ata nuk janë të njëjtë, por kanë të drejta të barabarta. Kjo do të thotë se kufijtë dhe zgjedhjet e çdo partneri respektohen.

Një marrëdhënie është shpesh e mjerë kur kufijtë e njërit prej partnerëve nuk respektohen.

Partnerët e barabartë mund të ndihmojnë secilin partner të ndjehet pozitiv rreth vetes së tij ose së saj. Ata nuk:

  • duan të kenë pushtet mbi tjetrin (ata nuk mendojnë se kanë më shumë vlerë se tjetri) ose;
  • kanë nevojë për aprovimin ose opinionin e tjetrit rreth çdo gjëje (ata nuk mendojnë se kanë më pak vlerë se tjetri).

Partnerët e barabartë mbajnë përgjegjësi të barabarta në një marrëdhënie. Për shembull: ata vendosin së bashku nëse ata duan të kenë fëmijë ose jo (planifikimi familjar), nëse dhe çfarë lloj të kontracepsionit ata duan të përdorin.

Ndonjëherë pabarazia mund të çojë në dhunë ndaj partnerit ose sjellje seksualisht abuzive.

Përkthejeni këtë tekst në
Mbyll

Fjalori dhe përkthimet

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma