Партньорите в една връзка не са две идентични лица. Те не са еднакви, но имат равни права. Това означава, че границите и изборите на всеки партньор са уважавани.

Връзката често е нещастна, когато границите на единия от партньорите не се зачитат.

Равноправните партньори могат да си помагат взаимно, за да се чувстват удовлетворени. Те:

  • не искат да властват над другия (те не мислят, че са по-ценни от другия) или;
  • не се нуждаят от одобрението или мнението на другия за всичко (те не мислят, че са по-малоценни от другия).
Двойка разговарят като равни

Равноправните партньори носят еднаква отговорност за връзката. Например: те решават заедно дали искат да имат деца, или не (семейно планиране), дали и какъв вид контрацепция искат да използват.

Понякога неравенството може да доведе до насилие от страна на партньора или сексуално посегателство.

Жена и мъж разговарят в леглото за контрацепция

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ