Partnerzy pozostający w związku nie są 2 identycznymi osobami. Nie są tacy sami, ale mają równe prawa. Oznacza to, że granice i wybory każdego z partnerówszanowane.

Osoby w związku często bywają nieszczęśliwe, jeżeli granice ustalone przez jednego z partnerów nie są respektowane.

Równorzędni partnerzy mogą pomagać sobie, aby każdy z partnerów czuł się dobrze. Nie powinni oni:

  • sprawować kontroli nad drugą osobą (nie uważają, że są bardziej wartościowi); lub
  • otrzymywać pozwolenia lub opinii drugiej osoby w każdej sprawie (nie uważają, że są mniej wartościowi).
Para rozmawiająca ze sobą jako równorzędni partnerzy

Równorzędni partnerzy w takim samym stopniu ponoszą odpowiedzialność za związek. Na przykład: wspólnie decydują, czy chcą mieć dzieci, czy też nie (planowanie rodziny) oraz jakiego rodzaju antykoncepcji chcą używać.

Czasem brak równości może doprowadzić do przemocy wobec partnera lub niezdrowego zachowania seksualnego.

Kobieta i mężczyzna rozmawiają w łóżku o antykoncepcji.

Słownik i tłumaczenia

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc