Płeć

Większość ludzi ma jedną płeć fizyczną. Rodzą się albo mężczyzną, albo kobietą.

Jednak niektóre osoby odczuwają, że mają inną płeć. Rodzą się z ciałem kobiety, ale uważają się za mężczyznę lub na odwrót. Mogą też po części czuć się przedstawicielami obu płci. Nazywa się to transseksualizmem.

Niektóre osoby przejawiają cechy płci męskiej i żeńskiej. Nazywa się to dwupłciowością.

Płeć kulturowo-społeczna i role płciowe

Kobiety i mężczyźni odgrywają określone role w społeczeństwie. Nazywane są one rolami płciowymi. Płeć kulturowo-społeczna odnosi się do wszystkich oczekiwań, jakie rodzina lub społeczeństwo ma wobec zachowań mężczyzny lub kobiety.

Zagadnienie płci kulturowo-społecznej pozwala odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jak mężczyzna lub kobieta powinni wyglądać?
  • Jak mężczyzna lub kobieta powinni zachowywać się?
  • Co jest typowe dla mężczyzny i kobiety?
  • Jakie zachowanie jest dopuszczalne lub niedopuszczalne w przypadku mężczyzny i kobiety?

Role i oczekiwania różnią się w zależności od kultury oraz społeczeństwa. Są one przekazywane przez rodziców i społeczeństwo. Z biegiem czasu role i oczekiwania ulegają zmianie i stają się coraz bardziej zróżnicowane.

związkach kobiety i mężczyźni także mają różne role. Role mężczyzn i kobiet mają takie samo znaczenie.

Orientacja seksualna

Osoby mogą mieć różną orientację seksualną. Na przykład: heteroseksualizm (pociąg do osób płci przeciwnej), homoseksualizm (pociąg do osób tej samej płci) lub biseksualizm (pociąg do osób obu płci). Orientacja seksualna danej osoby może ulec zmianie.

Tłumaczenie tekstu na
Zamknij

Słownik i tłumaczenia

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc