Płeć biologiczna

Płeć biologiczna to fakt biologiczny określający, że ktoś urodził się kobietą, mężczyzną lub osobą interseksualną.

Biological sex

The biological sex is the biological fact of being born female, male or intersexual.