Biyolojik cinsiyet

Biyolojik cinsiyet biyolojik olarak kadın, erkek ya da interseksüel olarak dünyaya gelmektir.

Biological sex

The biological sex is the biological fact of being born female, male or intersexual.