Biologisch geslacht

Het biologische geslacht is het biologische feit of iemand vrouwelijk, mannelijk of interseksueel geboren is.

Biological sex

The biological sex is the biological fact of being born female, male or intersexual.