Rola płciowa

Oczekiwania społeczeństwa względem zachowania kobiet i mężczyzn. Oczekiwania te mogą różnić się w zależności od kręgu kulturowego.

Gender role

Expectations in society about the way a man or woman should behave. These expectations can differ from culture to culture.