Rol de gen

Așteptările societății privind modul în care ar trebui să se comporte un bărbat sau o femeie. Aceste așteptări pot fi diferite de la o cultură la alta.

Gender role

Expectations in society about the way a man or woman should behave. These expectations can differ from culture to culture.