Wszystkie osoby, niezależnie od płci, mają w Niemczech te same prawa. Ustawy dotyczą w takim samym stopniu wszystkich osób.

W Niemczech zakazane jest gorsze traktowanie czy dyskryminowanie kogokolwiek, ponieważ jest kobietą czy mężczyzną. Oznacza to, że wszyscy muszą mieć równe szanse w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym przez całe swoje życie. Wszyscy, niezależnie od płci, mają np. prawo, by:

  • chodzić do szkoły
  • samodzielnie wybierać naukę zawodu
  • samodzielnie decydować, czy chcą zawrzeć małżeństwo
  • samodzielnie decydować, czy chcą mieć dzieci.
Mężczyzna i kobieta rozmawiają jak równi sobie

Ogólna Ustawa o Równym Traktowaniu (das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz)

Ta ustawa ma zapobiegać gorszemu traktowaniu czy dyskryminacji osób ze względu na ich przynależność etniczną, pochodzenie, płeć, religię bądź światopogląd, z powodu ich niepełnosprawności, ich wieku, orientacji lub tożsamości seksualnej. 

Pomoc i wsparcie

W wielu firmach, instytucjach i urzędach w Niemczech zostały utworzone punkty składania skarg. Osoby odpowiedzialne w tej kwestii zapewniają równe traktowanie kobiet i mężczyzn. Osoby te mogą również udzielić pomocy w przypadku dyskryminacji czy niekorzystnego traktowania z powodu pochodzenia, koloru skóry czy religii. 

Jeśli ktoś Cię dyskryminuje ze względu na Twoją płeć, zwróć się po pomoc do którejś z poradni.  

Tłumaczenie tekstu na
Zamknij

Słownik i tłumaczenia

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc