Równouprawnienie

Myśl, zgodnie z którą wszyscy ludzie są równi i powinni być w taki sposób traktowani. Np. homoseksualiści, osoby chore czy o innym kolorze skóry są równe. Równość jest chroniona przez prawo.

Equality

The idea that all people are equal and have to be treated as such. For example, people who are sick, homosexual or who have another skin colour are all equal. Equality is protected by the law.