Gelijkheidsbeginsel

Idee dat alle mensen gelijk zijn en zo ook behandeld moeten worden. Mensen die bijvoorbeeld ziek zijn, homoseksueel zijn of een andere huidskleur hebben, zijn allemaal gelijk. Het gelijkheidsbeginsel is opgenomen in de wet.

Equality

The idea that all people are equal and have to be treated as such. For example, people who are sick, homosexual or who have another skin colour are all equal. Equality is protected by the law.