Homoseksualiteit

Homoseksualiteit betekent zich emotioneel en/of seksueel tot mensen van hetzelfde geslacht aangetrokken voelen. Mannen voelen zich aangetrokken tot mannen en vrouwen door vrouwen.

Homosexuality

Homosexuality means being emotionally and sexually attracted to people of the same sex. Men feel attracted to men and women to women.