Niepełnosprawność

Ograniczenie fizyczne lub psychiczne. Ograniczenie fizyczne to stan, który oddziałuje na ciało, np. poprzez  utratę wzroku lub słuchu, problemy z poruszaniem się lub inne problemy zdrowotne. Ograniczenie psychiczne dotyczy umysłu i jest związane np. z trudnościami z przyswajaniem wiedzy lub z chorobą psychiczną taką jak zaburzenie afektywne dwubiegunowe.

Disability

A physical or mental impairment. A physical impairment is a condition affecting the body, for example through sight or hearing loss, a mobility difficulty or another health problem. A mental impairment is a condition affecting the mind, for example a learning disability or a mental illness such as manic depression.