Handicap

Een lichamelijke of mentale beperking. Een lichamelijke beperking is een toestand die invloed heeft op het lichaam, bijvoorbeeld slecht zien of horen, moeilijk kunnen bewegen, of een ander probleem met de gezondheid. Een mentale beperking is een toestand die invloed heeft op de geest, bijvoorbeeld een leerstoornis of een psychische aandoening zoals manische depressie.

Disability

A physical or mental impairment. A physical impairment is a condition affecting the body, for example through sight or hearing loss, a mobility difficulty or another health problem. A mental impairment is a condition affecting the mind, for example a learning disability or a mental illness such as manic depression.