Toți oamenii, indiferent de sexul lor, au în Germania aceleași drepturi și pentru ei sunt valabile aceleași legi.

În Germania, este interzisă discriminarea oamenilor, datorită faptului că aceștia sunt femei sau bărbați. Acest lucru înseamnă, că toți oamenii trebuie să aibă de-a lungul întregii lor vieți, aceleași posibilități în viața personală, la locul de muncă și în familie. De exemplu, toți oamenii, indiferent de sex, au dreptul:

  • să meargă la școală
  • să-şi aleagă profesia sau meseria
  • să decidă singuri dacă vor să se căsătorească
  • să decidă singuri dacă vor să aibă copii.
Un bărbat și o femeie care discută din perspectivă de egalitate

Legea generală a egalitaţii de tratament

Această lege are scopul de a preveni ca oamenii să aibă dezavantaje sau să fie discriminați din cauza apartenenței lor etnice, din cauza originii lor, din cauza sexului lor, din cauza religiei sau a convingerilor lor, din cauza unui handicap, din cauza vârstei, sau din cauza orientării ori a identității lor sexuale.

Ajutor și sprijin

În multe firme, autorități și instituţii din Germania, există birouri unde se pot depune reclamaţii împortiva discriminării la locul de muncă. Responsabilii respectivi garantează tratamentul egal al femeilor și bărbaților. Aceste persoane pot interveni dacă oamenii sunt dezavantajaţi sau discriminați din cauza originii, culorii, sau  religiei.

Dacă cineva vă discriminează din cauza sexului, cereți ajutor la un centru de consiliere.

Traduceți acest text în
Închidere

Dicționar și traduceri

Căutați ajutor? Adresați-vă unui profesionist în domeniul sănătății.

Ajutor