Almanya'da tüm insanlar cinsiyetleri ne olursa olsun aynı haklara sahiplerdir ve hepsi için aynı yasalar geçerlidir.

Almanya’da insanları kadın ya da erkek oldukları için mağdur etmek veya onlara ayrımcılık uygulamak yasaktır. Bu, tüm insanların yaşamları boyunca kişisel ve meslek yaşamlarında ve aile içerisinde fırsat eşitliğine sahip oldukları anlamına gelir. Tüm insanlar, hangi cinsiyete sahip olduklarından bağımsız olarak örneğin şu haklara sahiptirler:

  • Okula gitme hakkı
  • Kişinin eğitimini almak istediği mesleği kendisinin seçme hakkı
  • Evlenip evlenmeme kararını kendisinin verme hakkı
  • Çocuk sahibi olup olmama kararını kendisinin verme hakkı
Eşit olarak konuşmakta olan bir erkek ve bir kadın

Eşit Muamele Yasası

Bu yasanın amacı insanların etnik aidiyetleri, kökenleri, cinsiyetleri, dinleri veya dünya görüşleri, engelli olmaları, yaşları veya cinsel yönelimleri ya da cinsel kimlikleri dolayısıyla mağdur edilmelerini veya ayrımcılığa uğramalarını engellemektir. 

Yardım ve destek

Almanya’da birçok şirket, devlet dairesi ve kurumunda şikayet merkezleri vardır. Bu kurumlarda görevli olan kişiler, kadın ve erkeklerin eşit muamele görmelerini güvence altına alırlar. Bu kişiler insanlara örneğin kökenleri, ten renkleri veya dinlerinden dolayı mağdur edilmeleri veya ayrımcılığa uğramaları durumunda yardım edebilirler.

Bir kimse size cinsiyetinizden dolayı ayrımcılık uygularsa bir danışma merkezinden yardım alın.

Translate this text into:
Close

Dictionary and translations

Yardım mı arıyorsunuz? Bir sağlık uzmanı bulun.

Yardım