Kurban

Bir insanın bir kişi tarafından ya da bir şey tarafından zarar görmesidir.