Seks

Çoğu kişi 1 fiziksel cinsiyetile doğar. Bir erkek veya bir kadın olarak doğarlar.

Bazı insanlar diğer cinse ait gibi hissederler. Bir kadının vücuduyla doğar, ancak daha çok bir erkek gibi hisseder veya bunun tam tersi olur. Veya her ikisini de bir miktar hissedebilirler. Buna transseksüellik denir.

Bazı kişiler, hem erkek hem de dişi cinsiyete ait özelliklere sahip olabilirler. Buna ara seksüellik denir.

Cinsiyet ve cinsiyet rolleri

Erkekler ve kadınların da toplumda rolleri vardır. Bunlar cinsiyet rolleri olarak adlandırılır. Cinsiyet, bir aile veya toplumun, bir erkek ve kadının nasıl davranması gerektiğiyle ilgili tüm beklentilerine karşılık gelmektedir.

Cinsiyet aşağıdaki sorulara cevap vermektedir:

  • Bir erkek veya kadın nasıl görünür?
  • Bir erkek veya kadın nasıl davranır?
  • Bir erkek veya kadın için tipik olan şeyler nelerdir?
  • Bir erkek veya kadın için hangi davranış kabul edilebilir veya kabul edilemezdir?

Bu roller ve beklentiler farklı kültürler ve toplumlarda çeşitlenebilir. Bunlar partnerler ve toplum tarafından aktarılır. Bu roller ve beklentiler zaman boyunca değişir ve daha çeşitli bir şekilde büyümektedir.

Erkeklerin ve kadınların ilişkilerde de farklı rolleri vardır. Erkeklerin ve kadınların rolleri eşit öneme sahiptir.

Cinsel eğilim

Kişiler farklı cinsel eğilimlere sahip olabilirler. Örneğin: heteroseksüellik (diğer cinsiyete ilgi duyma), homoseksüellik (aynı cinsiyete ilgi duyma) veya biseksüellik (her iki cinsiyete ilgi duyma). Birinin cinsel eğilimi yaşamı boyunca/değişebilir.

Bu metni
Kapat

Yardım mı arıyorsunuz? Bir sağlık uzmanı bulun.

Yardım