Пол

Повечето хора се раждат с 1 физически пол. Те се раждат или като мъж, или като жена.

Някои хора чувстват, че принадлежат към другия пол. Те са родени с тяло на жена, но се чувстват повече като мъж, или обратното. Или те могат да се чувстват по малко и от двата пола. Това се нарича транссексуалност.

Някои хора притежават черти и на мъжкия, и на женския пол. Това се нарича интерсексуалност.

Биологичен пол и роли на пола

Мъжете и жените имат също така роли в обществото. Те се наричат роли на пола. Биологичният пол се отнася до всички очаквания, които семейството или обществото имат за това как мъжът и жената се предполага да се държат.

Биологичният пол дава отговор на следните въпроси:

  • Как трябва да изглежда мъжът или жената?
  • Как трябва да се държи мъжът или жената?
  • Какво е типичното за мъжа или жената?
  • Кое поведение е приемливо или неприемливо за мъжа или жената?

Тези роли и очаквания се различават в различните култури и общества. Те се предават от родителите и обществото. Ролите и очакванията се променят с годините и стават все по-разнообразни.

И във връзките мъжете и жените имат различни роли. Ролите на мъжете и жените са еднакво важни.

Сексуална ориентация

Хората могат да имат различна сексуална ориентация. Например: хетеросексуалност (влечение към другия пол), хомосексуалност (влечение към същия пол) или бисексуалност (влечение към двата пола). Сексуалната ориентация на човек може да се промени през живота му/й.

Преведете този текст на
Затвори

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ