Przemoc wobec partnera to dowolna forma przemocy pomiędzy 2 ludźmi, których łączy więź emocjonalna i/lub seksualna (związek). Przemoc wobec partnera często świadczy o tym, że partnerzy nie są sobie równi.

Stosowanie przemocy wobec partnera jest zabronione przez prawo.

Do przemocy wobec partnera może dochodzić we wszystkich warstwach społeczeństwa i kulturach.

Rodzaje przemocy wobec partnera

Rozróżnia się 4 rodzaje przemocy wobec partnera:

  • Przemoc psychiczna, na przykład obelgi, poniżanie, groźby lub ignorowanie partnera.
  • Przemoc fizyczna, na przykład: bicie, kopanie, agresywne traktowanie, zmuszanie partnera do wykonywania lub znoszenia krzywdzących czynności (na przykład: kąpiel w zbyt gorącej wodzie).
  • Przemoc seksualna, na przykład: zmuszanie partnera do seksu (gwałt), zmuszanie do oglądania pornografii.
  • Przemoc ekonomiczna, na przykład: decydowanie o tym, co zrobić z pieniędzmi swoimi lub partnera wbrew jego/jej woli, przekazywanie niedostatecznych środków na utrzymanie gospodarstwa domowego, odmawianie partnerowi potrzebnych dóbr materialnych.

Radzenie sobie z przemocą wobec partnera

Jeżeli istnieje ryzyko, że rozmowa doprowadzi do agresji, udaj się w bezpieczne miejsce nawet na krótki czas. Gdy zapewnisz sobie bezpieczeństwo, pomyśl o swoich potrzebach i możliwych działaniach.

Samodzielne rozwiązanie problemu przemocy wobec partnera jest trudne. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przemoc wobec partnera będzie mieć miejsce więcej niż jeden raz. Uzyskaj profesjonalną pomoc ze strony np. lekarza, policji lub ośrodka interwencji kryzysowej. Możesz także poprosić osobę, której ufasz, aby Ci towarzyszyła. Istnieje także możliwość skorzystania z infolinii dla ofiar przemocy ze strony partnera.

Profesjonaliści wysłuchają Cię, nie oceniając. Uszanują także Twoją prywatność.

Jeżeli chcesz położyć kres przemocy, nie koniecznie musisz zakończyć związek lub opuścić partnera. Niezależnie od podjętej decyzji zawsze miej na uwadze swoje (i swoich dzieci) bezpieczeństwie i samopoczuciu.

Nie obwiniaj się o poczucie mniejszej pewności siebie, winy lub wstydu. Uczucia te często są wynikiem przemocy wobec partnera.

Jeżeli jesteś sprawcą przemocy, skorzystaj z pomocy, aby podobne zachowania nie powtórzyły się w przyszłości. Skorzystaj z pomocy profesjonalisty.

Tłumaczenie tekstu na
Zamknij

Słownik i tłumaczenia

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc