Każde społeczeństwo ma inne poglądy na temat tego, czym jest honor. Honor często jest ściśle związany z tym, że człowiek jest akceptowany i szanowany w społeczeństwie. Często dana osoba musi spełniać określone oczekiwania, aby być akceptowaną.  Jeżeli dana osoba nie spełnia tych oczekiwań, wówczas często rozumiane jest to jako naruszenie własnego honoru lub honoru rodziny.

Jeżeli naruszony zostanie lub mógłby zostać naruszony honor rodziny, wówczas rodziny niekiedy wykorzystują swą siłę, aby ratować honor rodziny lub ponownie go odbudować. Rodziny te stosują w tym celu także przemoc. Członkowie rodziny myślą, że poprzez zastosowanie tej przemocy odbudują honor danej osoby i rodziny. Jest to jednak określane mianem przemocy motywowanej honorem.

W Niemczech każda forma przemocy w stosunku do drugiego człowieka jest zakazana. Dlatego też również przemoc motywowana honorem jest prawnie zabroniona i jest karana. Nawet jeśli ktoś uważa, że druga osoba naruszyła jego lub swój własny honor lub też honor rodziny.

W Niemczech nie dochodzi do naruszenia honoru, gdy na przykład jakaś osoba

 • pozostaje w związkach (seksualnych) przed zawarciem małżeństwa,
 • przed zawarciem małżeństwa nie jest już dziewicą / prawiczkiem,
 • została zgwałcona (zgwałcenie stanowi w Niemczech czyn karalny i jest prawnie zabronione),
 • opuściła rodzinę, aby żyć w innym miejscu,
 • wzbrania się przed zaaranżowanym małżeństwem,
 • zachowuje się inaczej, niż chce tego rodzina, na przykład po szkole nie przychodzi od razu do domu,
 • ubiera się inaczej, niż chciałaby tego rodzina,
 • nie chce już dłużej być razem ze swoją żoną / swoim mężem i ją lub go opuszcza,
 • dokonuje aborcji.

Formy przemocy motywowanej honorem

W wielu społeczeństwach mężczyźni mają więcej wolności i władzy niż kobiety. Role mężczyzn i kobiet (role płciowe) bardzo się od siebie różnią. Dlatego też najczęściej kobiety stają się ofiarą przemocy motywowanej honorem.
Przemoc motywowana honorem może mieć różne formy, na przykład:

 • Kontrola: Dziewczyna lub kobieta jest kontrolowana przez członków rodziny i nie wolno jej wychodzić lub uprawiać sportu z przyjaciółkami / przyjaciółmi.
 • Kara cielesna: Dziewczyna lub kobieta jest kopana lub bita.
 • Kara psychologiczna: Dziewczyna lub kobieta jest obrażana lub otrzymuje groźby, inni członkowie rodziny już z nią nie rozmawiają, nie patrzą na nią oraz ignorują jej obecność.
 • Dziewczyna lub kobieta zostaje wydana za mąż wbrew swojej woli (małżeństwo wymuszone).
 • Dziewczyna lub kobieta zmuszana jest do popełnienia samobójstwa.
 • Dziewczyna lub kobieta zostaje zamordowana przez jednego z członków rodziny.

Czasami także mężczyźni doświadczają przemocy motywowanej honorem, na przykład jeżeli są osobami homoseksualnymi lub gdy nie zgadzają się na zaaranżowane małżeństwo.

Przemoc może być stosowana przez więcej niż jednego członka rodziny. Sprawcami najczęściej są mężczyźni a rzadziej kobiety. Czasami jest to partnerka / partner danej osoby.

Szukanie pomocy

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy motywowanej honorem lub się jej obawiasz, wówczas poszukaj dla siebie pomocy:
Porozmawiaj z kimś, komu możesz zaufać.

 • Jeżeli chodzisz do szkoły, możesz zwrócić się do swoich nauczycielek / nauczycieli, którzy mogą Ci pomóc. Porozmawiaj o swoim strachu przed przemocą. Opowiedz dokładnie, czego się boisz. Wtedy nauczycielka / nauczyciel będzie mógł Ci lepiej pomóc.
 • Zwróć się do wyspecjalizowanych organizacji lub poradni, które mogą Ci pomóc. Na przykład Terre des Femmes.
 • Zwróć się do policji. Porozmawiaj o przemocy. Opowiedz dokładnie, co Ci się przydarzyło. Wtedy policja będzie mogła Ci pomóc.

Tłumaczenie tekstu na
Zamknij

Słownik i tłumaczenia

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc