Elke samenleving heeft verschillende opvattingen over wat eer is. Eer hangt vaak nauw samen met de erkenning en waardering van een persoon in de maatschappij. Vaak moet een persoon aan bepaalde verwachtingen voldoen om te worden erkend. Als een persoon niet voldoet aan deze verwachtingen, wordt dat vaak gezien als schending van de eigen eer of die van de familie.

Als de eer van de familie wordt geschonden of zou kunnen worden geschonden, gebruiken families soms hun macht om de familie-eer te redden of te herstellen. Deze families gebruiken daarvoor ook geweld. De leden van die families denken dat ze door dit geweld de eer van de persoon en de familie herstellen. Dit wordt eergerelateerd geweld genoemd.

In Duitsland is elke vorm van geweld ten opzichte van andere mensen verboden. Eergerelateerd geweld is daarom strafbaar en wordt bestraft. Zelfs als iemand denkt dat een andere persoon zijn eer of die van de familie heeft geschonden.

In Duitsland is het bijvoorbeeld geen schending van de eer als een persoon

 • (seksuele) relaties voor het huwelijk heeft,
 • voor het huwelijk geen maagd meer is,
 • is verkracht (verkrachting is in Duitsland een strafbaar feit en wettelijk verboden),
 • de familie heeft verlaten om op een andere plek te wonen,
 • zich verweert tegen uithuwelijking,
 • zich anders gedraagt dan de familie wil, bijvoorbeeld na school niet meteen naar huis gaat,
 • zich anders kleedt dan de familie wil,
 • geen relatie meer wil met de partner en hem of haar verlaat,
 • een abortus laat doen.

Vormen van eergerelateerd geweld

In veel samenlevingen hebben mannen meer vrijheid en macht dan vrouwen. De rollen van mannen en vrouwen (genderrollen) zijn heel verschillend. Daarom zijn meestal vrouwen slachtoffer van eergerelateerd geweld.

Eergerelateerd geweld kan op veel manieren gebeuren, bijvoorbeeld:

 • Controle: een meisje of vrouw wordt bewaakt door familieleden en mag niet weggaan met vriendinnen/vrienden of sporten.
 • Lichamelijke bestraffing: een meisje of vrouw wordt geschopt of geslagen.
 • Psychologische bestraffing: een meisje of vrouw wordt beledigd of bedreigd, de andere leden van de familie praten niet meer met haar, kijken haar niet aan en doen alsof ze er niet is.
 • Een meisje of vrouw wordt tegen haar wil uitgehuwelijkt (gedwongen huwelijk).
 • Een meisje of vrouw wordt gedwongen om zelfmoord te plegen.
 • Een meisje of vrouw wordt vermoord door een ander familielid.

Soms beleven ook mannen eergerelateerd geweld, bijvoorbeeld als ze homoseksueel zijn of als ze het niet eens zijn met een gearrangeerd huwelijk.

Het geweld kan worden gepleegd door meer dan één familielid. De daders zijn meestal mannen en zelden vrouwen. Soms is het de partner van een persoon.

Hulp zoeken

Als u slachtoffer bent van eergerelateerd geweld of daar bang voor bent, zoek dan hulp:

 • Praat met iemand die u kunt vertrouwen.
 • Als u naar school gaat, kunt u contact opnemen met uw leraren, die u verder kunnen helpen. Praat over uw angst voor geweld. Vertel precies waar u bang voor bent. Uw lerares of leraar kan u dan beter helpen.
 • Neem contact op met gespecialiseerde organisaties of adviescentra die u kunnen helpen. Bijvoorbeeld met Terre des Femmes.
 • Neem ook contact op met de politie. Praat over het geweld. Vertel precies wat er met u gebeurt. Dan kan de politie u helpen.
Translate this text into:
Close

Dictionary and translations

Hulp nodig? Vind een zorgverlener.

Hulp