Eer

Elke samenleving heeft andere opvattingen over wat eer is. Eer hangt vaak nauw samen met de erkenning en waardering van een persoon in de maatschappij. De erkenning en waardering van een persoon is vaak gekoppeld aan de verwachting van bepaald gedrag.

Honour

Every society has a different opinion about what honour is. Honour is often closely linked to the fact that a person is recognized and valued in society. The recognition and value of a person is often associated with the expectation of certain behaviours.