Всяко общество има различни възгледи по въпроса що е чест . Честта е тясно свързана с това, че един човек е признат и ценен в обществото. Често пъти едно лице трябва да оправдае определени очаквания, за да получи признание. Ако лицето не оправдае тези очаквания, често пъти това се смята за накърняване на личната чест или честта на семейството.

Когато се накърни или би могла да се накърни честта на семейството, понякога семействата се възползват от своята власт, за да спасят или възстановят честта на семейството. За целта семействата използват и насилие. Членовете на семейството смятат, че посредством това насилие възстановяват личната чест и честта на семейството. Това се нарича насилие в името на честта.

В Германия е забранена всяка форма на насилие спрямо човека. Ето защо насилието в името на честта също е забранено по закон  и се наказва. Също когато някой смята, че друго лице е накърнило неговата чест или честта на семейството. 

В Германия честта не е накърнена, ако например едно лице

 • има (сексуална) връзки преди брака,
 • не е девствено преди брака,
 • е изнасилено  (в Германия изнасилването е престъпно деяние и е забранено по закон),
 • напусне семейството си, за да живее на друго място,
 • се противопоставя на договорен брак,
 • се държи по начин, който не се харесва на семейството, например след училище не се прибира направо вкъщи,
 • се облича по начин, който не се харесва на семейството,
 • не иска да живее повече с брачния партньор или го напусне,
 • извърши прекъсване на бременността

Форми на насилие в името на честта

В много общества мъжете имат повече свободи от жените. Ролите на мъжете и жените (половите роли) са много различни. Ето защо най-вече жени са жертви на насилие в името на честта.
Насилието в името на честта може да приеме много форми, например:

 • Контрол: членове на семейството контролират момичето или жената и забраняват да излиза с приятелки/приятели или да спортува.
 • Физическо наказание: ритат или бият момичето или жената.
 • Психологическо наказание: обиждат или заплашват момичето или жената, останалите членове на семейството не разговарят вече с нея, не я поглеждат и игнорират нейното присъствие. 
 • Женят момичето или жената против волята им (принудителен брак).
 • Принуждават момичето или жената да извърши самоубийство.
 • Друг член на семейството убива момичето или жената. 

В някои случаи мъжете също са обект на насилие в името на честта, например ако са хомосексуални или не са съгласни с договорен брак.
Насилието може да се упражнява не само от един член на семейството. Най-често извършителите са мъже и рядко жени. Понякога това е партньорката/партньорът на лицето.

Потърсете помощ

Ако сте жертва на насилие в името на честта, или се страхувате от това, потърсете помощ:

 • Говорете с човек, на когото можете да се доверите.
 • Ако посещавате училище, Вие можете да се обърнете към Вашите учители, които могат да Ви помогнат. Споделете Вашия страх от насилие. Разкажете точно от какво се страхувате. Тогава Вашият учител ще може по-добре да Ви помогне.
 • Обърнете се към специализирани организации или служби за консултации, които могат да Ви помогнат. Например Тер де фамс.
 • Обърнете се към полицията. Говорете за насилието. Разкажете точно какво Ви се случва. Тогава полицията може да Ви помогне.
Преведете този текст на
Затвори

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ