Да уважаваш партньора си означава, че се съобразяваш с неговите чувства, желания и права.
Ако уважавате вашия партньор, вие показвате, че сте настроени положително към него или нея. Това означава, че вие се съобразявате и с границите на вашия партньор.

Ако вашият партньор не се опитва да ви уважава, трябва да решите какво искате да направите. Вие решавате какви са вашите граници. Също така може да потърсите професионална помощ.

Мъж и жена демонстрират уважение един към друг
Преведете този текст на
Затвори

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ