Të respektosh partnerin tuaj do të thotë që ju merrni në konsideratë ndjenjat, dëshirat dhe të drejtat e partnerit tuaj.
Nëse ju respektoni partnerin tuaj, ju tregoni se jeni pozitiv rreth tij ose saj. Do të thotë se gjithashtu ju respektoni kufijtë e partnerit tuaj.

Nëse partneri juaj nuk përpiqet t’ju respektojë, ju duhet të vendosni çfarë doni të bëni. Ju vendosni cilët janë kufijtë tuaj. Gjithashtu ju mund të kërkoni ndihmë profesionale.

Një burrë dhe një grua duke treguar respekt për njëri-tjetrin
Përkthejeni këtë tekst në
Mbyll

Fjalori dhe përkthimet

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma