Насилието от страна на партньора е всяка форма на насилие между двама души, които имат емоционални и/или сексуални взаимоотношения (връзка). Насилието от страна на партньора често подсказва, че между партньорите няма равенство.

Насилието между партньори е забранено със закон.

Насилие от страна на партньора може да се случи във всички класи и култури на обществото.

Видове насилие от страна на партньора

Има 4 вида насилие от страна на партньора:

  • Психологическо насилие, например: обиди, унижение, заплахи или пренебрегване на партньора.
  • Физическо насилие, например: биене, удряне, грубо отношение, насилване на партньора да извършва или понася опасни действия (например: да се къпе в твърде гореща вода).
  • Сексуално насилие, например: насилване на партньора да прави секс (изнасилване), принуждаване да гледа порнография.
  • Икономическо насилие, например: решение какво да се прави с вашите или с парите на партньора ви против неговата/нейната воля, осигуряване на недостатъчно пари за дома, отказ на необходими материални стоки за него/нея.

Решаване на проблема с насилието от страна на партньора

Когато даден спор заплашва да приключи с насилие, отидете на безопасно място дори ако това е само за кратко време. Щом се озовете в безопасност, може да помислите какво трябва и какво можете да направите.

Трудно е да решите проблема с насилието от страна на партньора самостоятелно. Насилието от страна на партньора има вероятност да се случи повече от веднъж. Свържете се със специализираните органи като вашия лекар, полицията и кризисните центрове. Ако желаете, можете да помолите човек, на когото се доверявате, да ви придружава. Също така можете да се обадите на горещата линия за насилие от страна на партньора.

Професионалистите ще ви изслушат, без да ви съдят. Те също уважават вашата поверителност.

Ако искате да прекратите насилието, не е задължително да сложите край на връзката или да напуснете партньора си. Каквото и решение да вземете, винаги мислете за вашата собствена (и на вашите деца) безопасност и благосъстояние.

Ако се чувствате по-малко самоуверени, виновни или засрамени, не обвинявайте себе си. Тези чувства често са в резултат от насилието от страна на партньора.

Ако вие сте извършителят, може да потърсите помощ, за да се въздържате от ново насилие спрямо партньора в бъдеще. Потърсете професионална помощ.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ