В Германия може да се консултирате, да се лекувате и да ходите на лекар без Вашият партньор/Вашата партньорка или Вашето семейство да узнаят за това.   

Лекар уверява пациент, че няма да разкрива никаква поверителна информация

Консултации при бременност и планиране на семейството

Вие и Вашият партньор/партньорка имате право на консултиране по всички въпроси, свързани с бременност и планиране на семейството. Тези консултации са безплатни, като не е необходимо да съобщавате името си. 

На такава консултация може да отидете сами, с партньор/ка, с приятел или член на семейството Ви. Вие може да бъдете консултирани и по интернет или да позвъните на телефон за помощ. В този случай също не е необходимо да съобщавате името си.

В Германия девойките и жените имат право да запазят бременността си в тайна и въпреки това да получат медицинска помощ при израждането. Това се нарича “поверително раждане“.

Изключение: заразни болести

При някои болести Вашият лекар може да е задължен да информира службата по обществено здраве. Това е необходимо, в случай, че болестта е силно заразна и може да се окаже много опасна за други хора.  

Преведете този текст на
Затвори

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ