Бременност

Период от време от първия ден на последната менструация до раждането на детето. Бременността продължава около 40 седмици или 288 дни.

Pregnancy

The time from the first day of the most recent menstrual period until the birth of the child. A pregnancy lasts approximately 40 weeks or 288 days.