Раждане

При раждане бебето излиза от тялото на майката. При родилните болки бебето се изтласква от матката през вагината навън. Акушерката помага на майката при раждането.

Geburt

Bei der Geburt kommt das Baby aus dem Körper der Mutter auf die Welt. Die Wehen pressen das Baby aus der Gebärmutter durch die Scheide nach außen. Die Hebamme hilft der Mutter bei der Geburt.