زایمان

هنگام زایمان نوزاد از بدن مادر به دنیا می آید. نوزاد بر اثر انقباضات رحمی (درد زایمان) با فشار از رحم بیرون و از طریق مهبل (واژن) به دنیا می آید . ماما (قابله) هنگام زایمان به مادر کمک میکند.