Poród naturalny

W trakcie porodu naturalnego dziecko wydostaje się z ciała matki na świat. Skurcze wypychają dziecko z macicy przez pochwę na zewnątrz. W trakcie porodu matce pomaga położna.

Birth

During birth the baby comes out of the mother's body into the world. The contractions push the baby out of the uterus and through the vagina. The midwife helps the mother during birth.