Poród naturalny

W trakcie porodu naturalnego dziecko wydostaje się z ciała matki na świat. Skurcze wypychają dziecko z macicy przez pochwę na zewnątrz. W trakcie porodu matce pomaga położna.