Położna

Odpowiednio przeszkolona osoba, która pomaga kobiecie w ciąży przed porodem, w trakcie oraz po nim. Położne nie mogą wydawać recept. Zawód ten może być wykonywany zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety.

Hebamme

Eine ausgebildete Person, die einer schwangeren Frau vor, während und nach der Geburt hilft. Hebammen dürfen keine Medikamente verschreiben. Eine Hebamme kann eine Frau oder ein Mann sein.